بالاترین درآمد

علاوه بر بالاترین درآمد سفر در میان تمام شرکتهای حمل و نقل موتوری، می‌توانید از جوایز و پاداش‌های متعدد در هر شیفت نیز بهره‌مند شوید.

کیفیت خوب سفرها

اختیار در دست شما است

هر زمان که بخواهید فعالیت می‌کنید و در هر محلی که راحت هستید مشغول می‌شوید. 

مسیرها در «میاره» کوتاه هستند و درون یک محدوده مشخص کار می‌کنید.

خبر ویژه: از تاریخ ۵ دی ماه کرایه تمامی سفرها در «میاره» افزایش یافت

شروع کرایه برای نزدیکترین مسیر از حداقل ۱۲ هزار تومان

تضمین درآمد دو هفته اول از روزی ۳۰۰ هزار تومان

کرایه و تضمین بالاتر برای مناطق شمال شهر